Река Марица настъпва и заплашва да залее кладенците, от които Пазарджик се водоснабдява. Бреговете на много места вече са разрушени. За задаващата се катастрофа предупреди градската ВиК, която предлага на областният управител Иван Йорданов и кмета на общината на основание чл.49 и чл.50 от Закона за защита от бедствия да се обяви бедствено положение за територията на тръбни кладенци №2,3 и 4 и главни водопроводи за Пазарджик.
Десният бряг на Марица, в района, където в нея се влива река Тополница, продължава да се руши, като отстоянието му от кладенците е било 75 метра, но в резултат на подкопаването на брега сега е само 35 метра. В непосредствена близост се намира тръбен кладенец №3, от който се водоснабдява град Пазарджик. &quot;Още на 4 април са поискани средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, но такива все още не са отпуснати. Те са необходими за изграждането на подпорна стена. Другата възможност е да се извърши заскаляване на брега&quot;, уточни Йорданов. Той каза също, че дори да бъде обявено частично бедствено положение, без средства проблемът няма да се реши. /БЛИЦ<br />