Община Варна ще осигури жилища на 200 ромски семейства през следващите 5 години, става ясно от проект за приложение на плана за интегриране на ромите и други граждани, живеещи в сходна ситуация (2014 - 2020 г.).
Документът е публикуван на интернет страницата на общината и представлява конкретен списък с мерки по години, съобщава &bdquo;Труд&rdquo;.<br /> В него се предвижда да бъдат изградени социални жилища, които да покрият нуждите на 100 многодетни ромски семейства. На други 100 семейства от &ldquo;Аспарухово&rdquo;, &ldquo;Максуда&rdquo; и &ldquo;Владиславово&rdquo;, чиито незаконни къщи ще бъдат съборени, пък ще се осигури настаняване в общински имоти.<br /> <br /> Още тази година ще започне и изработването на регистър на незаконните и планирани за разрушаване сгради, в квартали с преобладаващо ромско население, които не могат да бъдат узаконени.<br /> <br /> Планът предвижда до 2020 г. да бъдат отредени още две територии за жилищно строителство. Местната власт смята да изгради 13 км канализация, 300 м електропреносна мрежа и 2 км пътна инфраструктура в ромския квартал на &ldquo;Владиславово&rdquo;.<br /> <br /> Най-сериозни усилия и средства в 5-годишната програма са предвидени в сферата на образованието. Педагози, медиатори и родители трябва да предотвратят отпадането на ромските деца от училище.<br /> <br /> Медиатори от ромския етнос трябва да обясняват важността на образованието още от детските градини. Общината ще сформира специални групи за подпомагане на учениците при преминаване в следващата степен на образование - след VII, VIII, ХII клас.<br /> <br /> Отделно внимание ще се обръща на реинтeграцията на младежи, отпаднали от образователната система.<br /> <br /> Предвижда се да бъдат осигурени мобилни АГ приемни за прегледи на жени и бременни в ромските махали, както и приемни на лекари специалисти.<br /> <br /> В общински предприятия ще бъдат назначени 100 роми по временна заетост, а други 50 - на постоянни трудови договори към общински структури.<br /> <br /> Със съдействието на МВР най-малко 1000 роми трябва да си извадят и актуални документи за самоличност./БЛИЦ<br /> <br />