Община Велико Търново прекрати обществената поръчка за 3,1 милиона лева за доставка на електроенергия за 18 месеца, защото спечелилите участници отказаха да сключат договор.

Доставчици на електроенергия печелят обществена поръчка, но отказват да сключат договор с община Велико Търново заради високите цени на тока на свободния пазар, пише БНР.

Оферти са подали 3 фирми. Класираният на първо място доставчик е спечелил с цена от 348 лв. без ДДС за МWh. 

При покана за сключване на договор обаче се отказал заради многократно по-високата в момента цена на електроенергията на свободния пазар.

Класираната на второ място фирма с оферта от 350 лв. без ДДС за МWh също е отказала да сключи договор.  

От общината заявиха, че в момента няма риск за обществените институции и предстои обявяването на нова обществена поръчка.