Състав на Софийски градски съд призна за невиновни Юксел Али Хатиб и Георги Христов. Двамата бяха подсъдими по чл. 227 б от Наказателния кодекс.
Според държавното обвинение като изпълнителен директор и представител на „Бейпар Шугар” АД Юксел Хатиб, в периода 24 февруари 2000-21 март 2003 година в Девня,  не е поискал от съда да открие производство по несъстоятелност след като фирмата изпаднала в неплатежоспособност и не изплатила в 15-дневен срок 35 726.89 лв. по разпореждане на ТП „Социално осигуряване” – Варна.
На основание чл. 304 от НПК Хатиб и Христов са оправдани за повдигнатите им обвинения. Разноските по делото в размер на 2536.60 лв остават за сметка на държавата. Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Софийски апелативен съд. /БЛИЦ