Увеличаване на цената на задължителната застраховка “Гражданска отговорност”, безконтролно източване на Националното бюро “Зелена карта”, сериозни и трудно поправими вреди на застрахователния сектор и разклащане на финансовата стабилност на държавата, може да бъдат последиците от предложените от Министерство на финансите промени в Кодекса за застраховането.

За това предупреждават от Съюза за стопанска инициатива (ССИ) в свое становище до Министерство на финансите, пише Труд бг.

Предложените промени могат да породят инфлационни рискове, а това би ни отдалечило от приемането в еврозоната, заявяват от ССИ.

Новите разпоредби в Кодекса за застраховането трябва да гарантират финансовата сигурност на държавата, да предотвратят драстично увеличение на цената на застраховката “Гражданска отговорност”, за да не бъдат засегнати неблагоприятно над 3 милиона български граждани, и да отговорят на поетите ангажименти по Валутния механизъм II (ЕРМ II). Тези изисквания обаче не са покрити от предложенията на финансовото ведомство, посочват от ССИ.

Вътрешните правила на Съвета на Бюрата, предложени от МФ за включване в Кодекса за застраховането, са променящи се, не дават правна сигурност и предвидимост и не могат да бъдат поставяни наравно, а още повече над вътрешното законодателство и европейското право. Нещо повече - те са правила на частна организация и нито една държава до момента не си е позволила да ги включва в свой закон, пише в позицията на ССИ.

Вместо това ССИ предлага да се препраща към “правилата за функциониране на системата “Зелена карта”, под което се разбира целият правен механизъм на системата - всички актове и процедури, от които вътрешните правила са само част.

Предложението на ССИ е в Кодекса за застраховането да има препратки към българското законодателство и към европейските правни норми.

Извършеният от експертите на Съюза преглед на националното законодателство показа, че този подход се използва от българския законодател, когато волята му е да направи взаимовръзка между правните системи.

Като примери посочват аналогични разпоредби в Закона за защита на личните данни, Закона за публичните финанси, Закона за корпоративното подоходно облагане и др. ССИ изразява увереността си, че прилагането на националните и европейските норми би било единствено в синхрон, и никога в противоречие с ангажиментите на България след присъединяването към ERM II, и биха спомогнали за отстраняване на слабостите във функционирането на системата “Зелена карта”.

Съюзът за стопанска инициатива предлага в новия текст от Кодекса за застраховането да има препратка и към Закона за мерките срещу изпирането на пари. С изрична препратка към специалния закон се цели поставяне на акцент върху контрола над националните и европейските парични ресурси, преминаващи през системата “Зелена карта”, и предотвратяване насочването им към финансиране на престъпна дейност.

ССИ настоява в рамките на процедурата за обществено обсъждане да бъдат разгледани и приети предложенията за промени, изпратени от Съюза, които защитават интересите на застрахователния сектор и на българските граждани.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук