По-малки наказания за спортистите, употребили кокаин въвежда Световната антидопингова агенция.

Промените влизат в сила от 1 януари, а с тях санкциите стават от 1 до три месеца, вместо досегашните, които бяха за период до 4 години.

За да се "възползва" от по-леката санкция, всеки спортист трябва да докаже, че е взел белия прах в извънсъстезателен период и не е подобрил спортните си постижения.