Министърът на младежта и спорта Красен Кралев връчи официално спортната лицензия на съпредседателите на Сдружение „Българска федерация по шахмат 1928“ – народните представители Иван Генов и Руслан Тошев. 

Както е известно, през месец август тази година комисията по лицензиране на ММС отказа подновяване на лиценза на Българската федерация по шахмат заради констатирани нецелесъобразно изразходвани средства в размер на 2 097 461,43 лв. за периода от 2011 до 2014 г. и нарушения на нормативните разпоредби. От август до момента в страната нямаше легитимна организация, която да администрира шахмата.

С издаването на лиценз на „Българска федерация по шахмат 1928“ вече има легитимна организация, която да администрира този спорт, който беше изпаднал в изключително затруднена ситуация. Новата федерация има и голяма представителност на национално ниво, като обединява 62 клуба, развиващи този спорт, а подадените от нея документи отговарят на всички изисквания на Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република България.

„За мен бе изключително важно да решим максимално бързо въпроса с липсата на легитимна федерация, която да администрира българския шахмат. Издаването на спортната лицензия е първата, но много важна стъпка към решаване на проблемите на Вашия спорт. Фактът, че в Българската федерация по шахмат 1928 членуват 62 спортни клуба е доказателство, че шахматната общност иска да се обедини и да излезе от неприятната ситуация, в която изпадна“, заяви министър Кралев на срещата си с Иван Генов и Руслан Тошев. По думите му най-важните задачи пред новолицензираната организация са да даде ясен сигнал, че се разграничава категорично от досегашните методи на управление на българския шахмат и е отворена за приобщаване на всички шахматни клубове в страната, както и да възвърне международния авторитет на шахмата, след изключването на старата шахматна федерация от ЕШС и замразяването на членството й във ФИДЕ.

Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, спортната лицензия включва признаване от страна на държавата, че съответната спортна организация има компетенциите да осъществява дейностите, определени в Закона за физическото възпитание и спорта; правото на спортната организация да бъде подпомагана от държавата и общините за извършваните от нея общественополезни дейности; разрешение за спортната организация да изпълнява административни функции, свързани с регламентиране на съответния вид спорт; правото на спортната организация да организира и провежда състезания, да регистрира спортни резултати, да присъжда титли и да определя съставите на националните отбори.

Mеждувремeнно ММС продължава да води дело срещу юридическото лице с неподновена лицензия „Българска федерация по шахмат“ за възстановяване на незаконосъобразно и нецелесъобразно разходваните суми, които са отчетени с документи с невярно съдържание.