Министърът на младежта и спорта Красен Кралев коментира планираните промени в Закона за хазарта. При гостуването си на БФС той не скри притесненията си, че това ще се отрази сериозно на спорта, който е изключително зависим от постъпленията от тотализатора и лотариите.

„Не мога да скрия – притеснен съм. Разбирам мотивите колегите, които са вносители на законопроекта. Но ми се струва, че детайлите са много важни. Внимателно съм изчел позициите и знам каква е обстановката и настроението в спортните организации и обществеността. Малко съм изненадан, че колегите коментират последиците върху частния сектор, а се забравя, че Българският спортен тотализатор е най-големият спомосъществувател на българския спорт”, каза Кралев.

„В бюджета са предвидени 27 милиона лева от спортния тотализатор. Всички тези пари са планирани и договорени. Няма начин една такава забрана да не се отрази. Бюджетът на тотализатора е около 160 милиона. Дори с 10%, ако спадне оборотът, много трудно може да се изчисли реално намаляване на обема към Спортния тотализатор, но това ще доведе до спад и в бюджета.”

„В момента нашите специалисти работят, за да си дадем коментар по закона. Струва ми се, че ако думата „забрана” се замени с „регулация”, нещата ще си дойдат на мястото. Българският спорт изключително много зависи от Българския спортен тотализатор. Всяко намаление на бюджета се отразява на парите, които ние сме планирали. Всеки лев е ценен. Парите в спорта не са много и всяка федерация се бори за това максимално ефективно да употреби средствата си. Затова всеки лев е ценен”, добави Красен Кралев.
Юри СЛАВЧЕВ, БЛИЦ СПОРТ