Днес в 11 часа официално ще бъде открита обновената учебна сграда на Националната спортна академия „Васил Левски“ на ул. „Гургулят“ 1. На церемонията е поканен и премиерът Бойко Борисов. В обновената сграда от 15 септември ще се обучават над 500 студенти в различни дисциплини.

Ректорът на НСА Пенчо Гешев приключва втория си мандат и ще използва днешния хубав повод да благодари лично на премиера за помощта на правителството в последните 10 г.

Сградата е построена в центъра на София през 1924 г., като се използвала от сестрите кармелитки. През 1945 година държавата я предоставя на НСА.

Ремонтът на сградата стартира едва през 2016 г. Извършва се по проект „Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“- сградата на ул. Гургулят 1“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Цялото модернизиране е на стойност 3,75 млн. лв. Обновяването включва и изграждане на изцяло нова спортна зала в двора на сградата. Направен е асансьор и рампа за хора с увреждания.