Министърът на младежта и спорта Красен Кралев на днешното заседание на Министерски съвет отчетe вложените средства за спортна инфраструктура и извършените подобрения в новия Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) през тази година.

5 550 000 лева са инвестирани през 2019 година в обновяване и изграждане на нова спортна инфраструктура в цялата страна, включително проектите, за които е отпуснато финансиране. За 2020 г. до момента са одобрени проекти за общо 715 000 лева. Това каза Красен Кралев в рамките на отчета за постигнатото от Министерство на младежта и спорта през 2019 г.

• През 2019 година са отпуснати средства за ремонт на: тренировъчната зала на Зимния дворец в София, на залата за вдигане на тежести към Спортно училище "Георги Бенковски" във Варна, на настилка на лекоатлетическа писта в спортна зала “Добротица” в Добрич, на спортна зала в Етрополе, на спортна зала в Белово, на сграда за вдигане на тежести към Спортно училище "Никола Симов" в Търговище, на спортна зала за нуждите на спортни клубове по бокс в Русе, на писта за ролбан и стрелбище към нея в Самоков и на волейболна зала в Перник. Тази година бе осигурено финансиране за зала за тенис на маса в Полски Тръмбеш, за модернизиране на “Арена Арда” в Кърджали, както и за изграждане на спортна база в Казанлък.

• За 2020 година до момента са одобрени проекти за: изграждане на мини футболно игрище в Община Симитли, за преустройство, необходимо за изграждане на боксов клуб в Плевен, за обновяване на настилката на футболно игрище в спортен комплекс "Христо Ботев" в Габрово и за ремонт на зала за вдигане на тежести към спортен комплекс "Ялта", град Русе.

• През 2019 година се проведе процедура по прелицензиране на федерациите, което беше една от основните цели на влезлия през тази година в сила ЗФВС. Така ще бъдат премахнати клубовете-фантоми, които са сериозен проблем за българския спорт. Съществено е също, че всички клубове, които кандидатстват за нов лиценз трябва да имат наети треньорски кадри, за да бъдат вписани в регистъра на спортните организации.

Като постижение в сектор “Младеж” министърът изтъкна ефективните консултации, които бяха проведени през 2019 г. с над 3000 младежи в цялата страна с цел изготвяне на новата Национална стратегия за младежта 2020, както и стартирането на мащабен проект по ОПРЧР, благодарение на който ще се изградят 7 младежки центъра в страната.

• Млади хора от Видин, Враца, Монтана, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Благоевград, Сандански, Стара Загора, Сливен и Кърджали се включиха в обсъжданията. Целта на консултативния процес бе прякото включване на младите хора на България в диалога и идентифицирането на точните приоритети и цели на документа. Бяха обсъдени и предизвикателствата, пред които са изправени младите, както и техните идеи за справяне с проблемните въпроси, върху които да бъде изградена Стратегията.

• Проектът за "Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставяне на младежки услуги в България" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” се изпълнява съвместно от ММС и Министерство на труда и социалната политика. Проектът е на стойност близо 5 млн. лева и цели да предоставим услуги с реално действие за развитието на младите хора в страната

През 2019 година България беше избрана за член на Междуправителствения комитет за физическо възпитание и спорт на ЮНЕСКО (CIGEPS), като ще бъде представлявана от Министерството на младежта и спорта в лицето на министър Красен Кралев. Освен това, българският спортен министър беше избран за втори път за член на Управителния съвет на Световната антидопингова агенция като представител на държавите-членки на ЕС, което несъмнено е успех и признание за България и за правителството.