Министърът на младежта и спорта Радостин Василев издаде Заповед № РД-09-393/18.05.2022 г., с която ММС отнема безсрочен спортен лиценз №1, издаден на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност “Автомобилна федерация на България”.

Вчера министърът на спорта предупреди, че ще отнеме лиценза на една родна федерация и подчерта, че и други ще последват същата съдба.

Winbet - най-голямото разнообразие от пазари! (18+)

Заповедта на министър Василев е базирана на основание чл. 24, ал. 1, т. 2, предл. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и въз основа на Протокол № 1 от 06.04.2022 г. и Протокол № 2 от 16.05.2022 г. от работата на Комисията по лицензиране и регистриране.

Във връзка с подадени множество сигнали, отнасящи се до нарушения от страна на спортни федерации, Комисията по лицензиране и регистриране продължава своята работа.