Общото събрание на БФВ във Варна от онзи ден и всички негови решения са извън закона, алармират юристи пред в. “Тема Спорт”. Главната причина според тях е, че заседанието се е провело извън населеното място, където организацията е регистрирана, т.е. София. Това е в разрез със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, под чиито разпоредби функционират спортните федерации у нас.

Само по себе си преизбирането на Управителния съвет и председателя му Данчо Лазаров за нови четири години също било нелигитимно, тъй като подобна точка не фигурира в дневния ред, указан в нотариалните покани до членуващите клубове и обнародван в Държавен вестник. Законът действително посочва, че “по въпроси, които не са включени в обявения дневен ред, не може да се взимат решения” (чл. 29(3)).
 
На събранието във Варна Лазаров и останалите участници подадоха колективна оставка и бяха преназначени с механично вдигане на ръце. Това заличи теоретичната възможност евентуалната опозиция да изложи платформата си и да се кандидатира за постовете. Инженер Данчо Лазаров се мотивира с мистериозна в правно отношение разпоредба на международната федерация (ФИВБ) – изборите за ръководство да се провеждат най-късно до шест месеца след олимпийските игри. Досегашният мандат на началниците изтичаше през март догодина./БЛИЦ
 
ДНЕВНИЯТ РЕД ПУБЛИКУВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Съобщението за Общото събрание на федерацията бе публикувано в Държавен вестник от 23.09.2008 г. В него бе посочен и дневният ред на сбирката.
 
1.Отчет за дейността на БФВ за олимпийски цикъл 2005-2008 г.
2.Основни насоки на дейността на БФВ за новия олимпийски-цикъл 2009-2012.
3.Промени в Устава на БФВ.
4.Промени в състава на УС на БФВ.
5.Организационни въпроси.
 
Същият дневен ред е записан и в нотариалните покани, изпратени до клубовете.