На редовното си заседание днес правителството ще определи на сграда за административните нужди на Министерството на инвестиционното проектиране, стана ясно от публикувания дневен ред на кабинета. Новото ведомство заработи официално на 17 юли, а едва в края на месеца беше приет устройственият му правилник.
Министерството на инвестиционното проектиране беше отделено от Министерството на регионалното развитие и пое част от функциите и две от изпълнителните му звена - Дирекцията за национален строителен контрол и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.<br /> <br /> Така в правомощията на министър Иван Данов влизат провеждането на строителния контрол в страната и функционирането на кадастъра, както и всички дейности по разработването на нормативни актове в областта на проектирането, изпълнението, експлоатацията и разрушаването на строежи и тяхното хармонизиране с европейското право.<br /> <br /> Съвместно с министъра на регионалното развитие, Данов може да участва и в държавната устройствена и жилищна политика. <br /> <br /> Това породи безпокойство в общините, че МИП ще иззема функциите им, но в отговор министърът коментира, че от тях ще се очаква инициативата за нови проекти. Една от амбициите на новия министър е да се направи Национален кадастър, който да покрие цялата територия на страната, а не само 18%, както е в момента.<br /> <br /> В инвестиционното министерство ще работят 125 души. Заедно с двете си структури щатът му ще бъде за общо 889 чиновници./БЛИЦ<br />