От Гражданско сдружение “Банкя” съобщиха, че на 13 юли, събота, от 11.00 ч. пред голямата балнеолечебница в Банкя ще проведат митинг за запазване на града като национален балнеоложки курорт и съхраняване на обществения характер на основните инфраструктурни обекти. Членовете на сдружението се обявяват против внесеното в Столичен общински съвет предложение на кмета Йорданка Фандъкова за откриване на процедура за предоставяне на концесия за площ 3181 кв.м. от Централният парк на града, заедно с голямата балнеолечебница, 7260 кв.м. площ заедно с летен театър, Бански каптаж и други обекти за срок от 35 години с гратисен период за концесионера 15 години.
Гражданите смятат, че концесията не е в техен интерес. Тя може да се превърне в &ldquo;потенциална пълзяща приватизация&rdquo;. Ако Централната минерална баня &ldquo;Банкя&rdquo; е обществена, тя ще работи за създаването и развитието на малкия и среден бизнес и средна класа в града, смятат от сдружението. <br /> <br /> Те са убедени, че всяко публично-частно партньорство, в резултат на което се създават елитарни обекти, е против интересите на местното население и нуждите на гражданите на Република България от здравеопазване. <br /> &nbsp;