Само за февруари 2016 г., след като «Топлофикация София» ЕАД промени визията на месечните фактури и започна да предупреждава клиентите си за просрочени задължения или предстоящо съдебно производство, бяха сключени 1550 споразумения за разсрочване на около 2,5 млн. натрупани текущи сметки и съдебно присъдени суми. До този момент абонатите вече са платили близо 30% от тази сума. За сравнение - в същия месец на 2015г. са сключени 456 споразумения, съобщиха от дружеството.
&laquo;Възможността за сключване на споразумения за натрупани текущи задължения облекчава клиентите, особено онези, които имат временни материални затруднения, но биха искали да са лоялни и да заплащат предоставената им услуга. По решение на Столичен общински съвет от месец юли 2013 г. дружеството има право да сключва споразумения с клиенти за разсрочване на дължими суми и при стартирало съдебно производство. Това също е облекчение за абонатите, защото те могат да се възползват от тази възможност на всеки етап от съдебната процедура. Заявленията за разсрочване се разглеждат индивидуално за всеки случай, като се вземат предвид и утежняващи обстоятелства: заболяване, инвалидност и др., удостоверени със съответните актуални документи.&raquo;, коментираха от дирекция &bdquo;Обслужване на клиенти и управление на вземанията&rdquo; в компанията.<br /> <br /> Февруарските сметки за парно и топла вода вече са на разположение на столичани на Интернет страницата на дружеството &ndash; www.toplo.bg и в касите на компанията.<br /> <br /> Според данните на изчислителния център на &ldquo;Топлофикация София&rdquo; през февруари 2016 г. средната месечна температура е била +7,5 градуса С, а фактурираната топлинна енергия е 325 109 МВтч или с 24% по-малко в сравнение с доста по-студения февруари през 2015г., когато средномесечната температура в София е била едва +1,8 градуса С.<br /> <br /> В изпълнение на изискванията в нормативната уредба и през този отоплителен сезон &bdquo;Топлофикация София&rdquo; извършва изчисленията за парно на базата на реалната консумация в предходния отоплителен сезон, отразена в окончателната изравнителна сметка на всеки отделен имот за периода 1.05.2014-30.04.2015 г. */Приложение &ndash; начин на изчисление на месечната сметка за парно/<br /> &bdquo;Топлофикация София&rdquo; ЕАД напомня на своите клиенти, че могат да се включат още сега в бонусната програма &bdquo;Разсрочена лоялност&ldquo; и да заявят плащане на сметките си на равни месечни вноски /11 равни вноски и 12-та изравнителна/. Те ще получат като бонус 50% отстъпка още при плащането на следващата си сметка. Единственото условие за получаване на отстъпката е да нямат просрочени задължения. <br /> <br /> Абонатите, плащащи на равни месечни вноски, участват и в програмата &bdquo;Търговска отстъпка&rdquo;. Като лоялни клиенти, които плащат до 30-то число на месеца, следващ консумацията, клиентите ще получават допълнително още на касата и 3% отстъпка от общата фактурирана сума за месеца на консумация. Комулативно от двете програми потребителят получава около 4,5% отстъпка.<br /> <br /> Клиентите, които желаят да заявят плащане на равни месечни вноски могат да посетят сайта на дружеството &ndash; www.toplo.bg, където от меню Услуги &ndash; Обслужване на клиенти да изтеглят формуляр на заявлението. След като го попълнят, могат да го предоставят в информационните центрове или в касите на дружеството, да го изпратят по пощата или на e-mail: [email protected] Напомняме, че заявлението може да се подаде само от титуляра на партидата.<br /> <br /> Клиентите, които преди време са преминали на равни месечни вноски също участват в бонусната програма &bdquo;Разсрочена лоялност&rdquo;, като при плащане без просрочие на десет месечни сметки през периода, единадесетата се плаща с 50% отстъпка. <br /> <br /> Плащането на равни месечни вноски облекчава семейния бюджет, особено през зимните месеци и дава възможност за по-добро планиране на разходите в домакинството. Този начин на плащане е приет в европейските страни за всички комунално-битови услуги. Над 24 000 клиенти на столичната топлофикация вече плащат на равни вноски и получават бонусите си. Близо 78% от абонатите на столичната Топлофикация са лоялни клиенти.<br /> <br /> Повече информация за бонусните програми за лоялни клиенти на &bdquo;Топлофикация София&rdquo; ЕАД може да се получи от Кол центъра на телефон 0 700 11 111 или от сайта на дружеството в меню Клиенти &ndash; Програма &bdquo;Лоялен клиент&rdquo;. <br />