Телефонната палата в град София вече е с нов собственик. Сградата е закупена от “ГПП Мениджмънт” ЕООД  за сума в размер на 22 милиона лева.

Покупката се извърши след заличаването на четири възбрани наложени от държавата, с одобрението и под надзора на компетентния български съд в открито производство по несъстоятелност и ликвидация на предишния собственик и съобразно указанията на синдика. 

Плановете на инвеститора предвиждат да се укрепи конструкцията, тъй като в момента не отговаря на съвременните земетръсни норми. От години сградата е оставена без поддръжка и по тази причина се превръща в опасна за живота и здравето на българските граждани. 

"Намеренията ни съгласно бъдещото предназначение на сградата предвиждат тя да се превърне в многофункционална сграда, като същевременно се запази историческото й излъчване. Наред с това сградата ще обогати културния облик на централната част на столицата.

Инвеститорът държи изключително много на ландшафта и при изграждането на сградата ще го обогати в максимална степен.

Сигурни сме, че след въвеждането на новия проект в експлоатация жителите и гостите на град София ще се радват на автентична европейска сграда, която да посещават с удоволствие", заявяват от екипа на ГПП Мениджмънт.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук