От днес започва миенето на улици в центъра на София, съобщават от Столичната община. Екипи на консорциум "Титан София Център" ДЗЗД и консорциум "Щрабаг Умвелтсървиз" ДЗЗД ще мият улици по карета на територията на Столична община в районите "Красно село", "Триадица - център", "Възраждане", "Оборище" и "Средец" в периода от 2 юли - 26 август. По време на дейността от 7.30 ч. до 16.30 ч. се забранява движението, престоят и паркирането на улиците, попадащи в съответните зони /карета/.
За същия времеви период ще бъдат закривани участъците от синя и зелена зона и &quot;Служебен абонамент&quot;, а гражданите ще бъдат уведомявани предварително. Консорциум &quot;Титан София Център&quot; ДЗЗД и Консорциум &quot;Щрабаг Умвелтсървиз&quot; ДЗЗД ще осигуряват поставянето на съответните знаци по временната организация на движението в съответствие със съгласувания график. По време на лятното миене ще бъде осигурен авариен екип на &quot;Софийска вода&quot;, който да работи при възникване на проблеми с оттичане на отпадните води в дъждоприемните шахти. <br /> <br /> Фирмите &quot;БТК-VIVACOM&quot; АД, &quot;Топлофикация-София&quot; АД, &quot;ЧЕЗ Разпределение България&quot; АД, &quot;Улично осветление&quot; ЕАД се задължават да окажат съдействие и своевременно да отстранят проблемите по шахтите, настилките, тротоарите и пътните платна в същия период, съобразно своите задължения. Преди измиване на каретата Центърът за градска мобилност ще направи преглед на всички свои съоръжения и ще отстрани повредите. <br /> <br /> В този интервал от време собствениците и водачи на превозни средства следва доброволно да преместят автомобилите си, с цел качествено извършване на дейността. Непреместените от собствениците автомобили ще бъдат принудително преместени като за новото им местоположение информация се получава от съответното полицейско управление.<br /> <br />