Различен вид инциденти водят до раняването на 103 хиляди души годишно в италианските училища, съобщи вестник „Стампа“. 90 хиляди от жертвите са ученици. Става въпрос обаче само за инциденти, за които жертвите са направили искане да бъдат обезщетени. В този брой не влизат инцидентите с техническия персонал в училищата.
Сред 100-те хиляди жертви на инциденти са от учителите, които се хлъзват на стълбите и се контузват до учениците, които биват поразени от токов удар. Повечето от инцидентите се случват в държавни училища.

Едва 150 ученици обаче са били обезщетени, тъй като временната им неспособност за учебни занятия може да бъде заплатена, само ако инцидентът е станал по време на упражнения в училищните лаборатории. Получаването на обезщетение е трудно и заради факта, че учениците не получават заплати, подобно на работниците.

Като най-чест мотив за инцидентите се посочва „старостта“ на училищните сгради. 95 на сто от тях са построени преди повече от 40 години. /ПронтоСофия