Четирите най-големи гръцки банки - Националната банка на Гърция, Алфа Банк, Юробанк и Пиреос банк, получиха 18 млрд. евро от Европейския фонд за финансова стабилност.
Парите бяха отпуснати за тяхната рекапитализация. Финансовата помощ за банките ще им открие пътя за директно кредитиране от Европейската централна банка. Националната банка на Гърция е получила 7.3 млрд. евро, Пиреос банк - 4.7 млрд. евро, Юробанк - 3.97 млрд. евро, и Алфа банк - 1.9 млрд. евро.<br /> <br /> Тези 18 млрд. евро са първият транш от 25-те млрд. евро, които се предоставят за рекапитализация на гръцката банкова система от спасителния пакет за Гърция в размер на 130 млрд. евро, договорен с ЕС и МВФ на 26 октомври миналата година.<br /> <br /> Останалите 7 млрд. евро се предназначени за Аграрната банка и Пост банк. <br /> <br />