Светът е загубил езикът манкс от остров Ман, убик в Турция и ейяк в Аляска, съобщиха от ЮНЕСКО.
От около 6 900 езика, говорени по света, 2 500 са застрашени, заявиха от културната агенция на ООН при публикуването на най-актуалния атлас на световните езици. Увеличението е огромно спрямо атласа, изготвен през 2001 г., в който само 900 езика са посочени като застрашени от изчезване. Според експерти разликата се дължи в по-голяма степен на подобрените методи на изследване, отколкото на драстично влошилата се ситуация на световните езици. Въпреки това данните са обезкуражаващи – в света има 199 езика, които се говорят от по-малко от 12 души. /АФП