Японският премиер Таро Асо официално обяви, че Пакистан ще получи спешна международна помощ на стойност 4 млрд. долара през следващите 2 години.
“Включването на Пакистан в международните действия за борба с тероризма и екстремизма има жизнено важно значение”, каза Асо на открития денс в Токио Форум на държавите-прители на пакистан. Форумът бе свикан в Токио по инициатива на Япония заедно със Световната банка за оказване на международна помощ на Пакистан, който е на ръба на фалита. В мероприятието участват 40 държави и международни организации. Нуждата от мащабна помощ за южноазиатската държава е предизвикано най-вече от тревогите на международната общност, че влошаването на икономическото положение в Пакистан ще се отрази твърде неблагоприятно не само на политическата му стабилност, но ще окаже и дестабилизиращо влияние върху региона като цяло, като се отчитат близостта и традиционните му връзки с Афганистан. “Ако Пакистан загуби борбата с тероризма, губещ ще бъде целият свят”, каза присъстващият на форума пакистански президент Асиф Али Зардари. Делът на Япония в международната помощ е една четвърт от цялата отпусната сума или 1 млрд. долара. /РИА “Новости”