Интернет е фундаментално право за повечето хора по света.
44% от хората по света не могат да си представят живота без интернет, а близо 80% смятат, че достъпът до глобалната мрежа е тяхно фундаментално право, според анкета на BBC, цитирана от TechNews.bg. Най-много потребители със симптоми за интернет зависимост има в Япония (84%), Мексико (81%) и Русия (71%). В проучването, чиято цел е била да установи какво място заема мрежата в живота на хората, са участвали 27 хиляди души от 26 страни.<br /> <br /> Достъпът до интернет е право за 71% от несвързаните към мрежата, а при вече ползващите уеб - този показател е 87%. Най-много почитатели интернет има в Южна Корея (96%), Мексико (94%) и Китай (87%).<br /> <br /> Почти всички анкетирани са единодушни, че интернет е отлично средство за самообразование. 78% от респондентите пък споделят, че мрежата им дава чувство на свобода, а половината отварят браузъра, за да общуват във Facebook, MySpace и други социални мрежи.<br /> <br /> За 48% от анкетираните интернет е безопасно място за самоизява - подобна позиция е силно застъпена в Гана (74%), Кения (73%) и Индия (70%). На противоположно мнение са голяма част от потребителите в Германия (72%), Южна Корея (70%), Франция (69%), Япония (65%) и Китай (55%).<br /> <br /> Според над половината от анкетираните, властите не трябва да ограничават по какъвто и да е начин достъпа до мрежата.<br /> <br /> Проучването разкрива и страховете на интернет потребителите. Преди всичко те се опасяват от мошеници в мрежата. Сред другите опасности се нареждат разгласяването на лични данни, филтрирането на съдържание от страна на властите и др. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> &nbsp;