Абхазката армия приключи операцията в горната част на Кодорското дефиле, като освободи напълнотериторията му от грузински военни.
"Частите на абхазката армия приключиха операцията по изтласкването на грузинската армия и други грузински структури от горната част на Кодорското дефиле", заяви говорителят на президента на непризната република Абхазия Кристиан Бжания. /Интерфакс