Асамблеята на европейските региони (АЕР) и GE Energy дадоха старт на Деня на енергетиката в европейските региони - съвместна инициатива, предназначена да хвърли светлина върху енергийните предизвикателства, пред които регионите на Европа се изправят днес, и да подкрепи възможните решения на проблемите, като насърчат бъдещите европейски планове за зелена енергия на регионално равнище.
Денят на енергетиката в европейските региони е първата среща на най-високо равнище, която събира на едно място политици от съответните региони и европейски енергийни експерти. Планирано е форумът да се прави всяка година, започвайки от края на април 2010 г. в Брюксел. Срещата има за цел да обсъди и изработи регионални подходи към текущите енергийни предизвикателства, както и да подготви всеки регион за бъдещото му развитие в областта на енергетиката за поколения напред. Икономическата ефективност, сигурността на доставките и зачитането на опазването на околната среда са сред основните въпроси, които регионите на Стария континент имат да решават. Европейските региони са ключов играч в избора на енергийни решения, които ще се прилагат на тяхна територия.

Обединявайки сили с GE Energy, доказан лидер в енергийната сфера на европейско и глобално ниво, Асамблеята на европейските региони получава уникалната възможност да обедини и да използва капацитета, както на световноизвестни и признати експерти в енергетиката, така и на високопоставени представители на местното самоуправление. Целта е и двата лагера да бъдат убедени да подкрепят енергийната и екологична стратегия на Европейския съюз, и да спомогнат за създаването на единен център за обмяна на опит и изработване на решения в енергийната сфера, които да са приложими за всички европейски региони.

Всяка година тази среща на върха ще отчита дейността на АЕР по енергийните въпроси, регистрирана през предхождащата година, а заинтересованите страни ще бъдат информирани за политиките, разработени в рамките на партньорски проверки и семинари. За 2009 г. АЕР си поставя задачата да извърши четири партньорски проверки, за да направи оценка на енергийните проблеми в проверяваните региони и да разработи препоръки за подобряване на положението в областите, където са отчетени слабости. След това, в рамките на Енергийната среща на най-високо равнище на европейските региони, технически експерти, включително и такива представляващи GE Energy, както и политици на местно ниво ще проучват различни варианти за реакция, разработени по време на партньорските проверки, и ще правят конкретни предложения за технологични енергийни решения на проблемите.

Вече няколко години АЕР полага усилия да повиши ролята на местните и регионални институции във вземането на решения по въпроси на енергийната зависимост и опазването на околната среда, сочат организаторите. 86 региона – членове на АЕР подписаха декларацията на Асамблеята, известна като FEDARENE (European Federation of Regional Energy and Environment Agencies – Европейска федерация на регионалните енергийни и екологични агенции) – стратегически инструмент за свеждане на по-широките енергийни цели до по-специфични и съпоставими с отделните региони, при отчитане на характеристиките им.

АЕР обаче не ограничава действията си само в територията на Европа. Като партньори с Програмата за развитие на ООН (ПРООН) в проект, базиран на децентрализирано сътрудничество, членовете на АЕР подкрепят развиващи се и региони в преход в ежедневната им борба с климатичните промени и в разрешаването на свързаните с тази борба енергийни въпроси. Следователно Енергийната среща на най-високо равнище на европейските региони ще бъде открита за участие също и на представители на местната власт в южната част на света. Точно на този форум те ще имат възможност да се свържат и да обменят опит с европейските региони.

В качеството си на посредник между европейските власти и потребителите, днес регионите имат ключова роля при вземането на решения, позволяващи им да се справят с текущите геополитически и икономически проблеми.

„GE Energy логично е партньор на АЕР, защото именно те са европейският играч с богатство от натрупан опит по широка гама от енергийни проблеми, пред които всеки регион в Европа се изправя днес. GE също така предлага пълно портфолио от енергийни и инфраструктурни решения, позволявайки отправянето на препоръки към регионите, на базата на всички технологични новости, които са на разположение в наши дни – без значение дали се отнасят до използването на въглища, петрол, зелени енергийни източници, природен газ или ядрена енергия. Това е също и компания, която е известна със своята почтеност, нещо изключително важно в контекста на взаимодействието между бизнеса и местните органи на управление”, заяви Мишел Сабан – президент на Асамблеята на европейските региони.

Като доказателство за усилията на регионалните и местни институции в енергийната сфера, през март миналата година бе приета програмата „Интелигентна енергия – Европа 2009” на Европейския съюз. По тази инициатива, която предвижда съфинансиране на проекти в сферата на енергийната ефективност, зелената енергия и екологично чистия транспорт, вече са отпуснати повече от 96 милиона евро на общини и региони. 15 милиона евро от цялата сума е в подкрепа на местни енергийни инвестиционни проекти. Ключова цел на програмата е „да премахне бариерите пред пазарите, да промени отношението и да създаде по-благоприятна търговска среда за развитието на енергийната ефективност и пазара на зелена енергия”.

„Тази среща на върха е конкретна стъпка за АЕР, която през 2006 г. се включи в „декларацията на европейските региони за енергийната ефективност и развитието на възобновяемите енергийни източници”, насочена към установяването на първите количествено измерими цели в областта на енергийната ефективност и устойчивото развитие”, заключи Мишел Сабан. /БЛИЦ