Събитията в японската атомна централа са малко вероятни в АЕЦ „Козлодуй”, съобщиха от централата.
В АЕЦ &bdquo;Фукушима&rdquo; се експлоатират 6 ядрени блока с &ldquo;кипящи&rdquo; реактори (тип BWR). Реакторните инсталации от този тип се характеризират с едноконтурна топлинна схема, т.е. водата (топлоносителят), която се подгрява и изпарява в реактора, задвижва турбогенератора. Реакторните инсталации, с които са съоръжени всички японски централи, се характеризират с изключително висока сеизмоустойчивост, превишаваща сеизмоустойчивоста на всички европейски реакторни инсталации. Това се обуславя от високите проектни изисквания към реакторни инсталации, изградени във високосеизмичен район, какъвто е Япония.<br /> <br /> Аварията в АЕЦ &bdquo;Фукушима&rdquo; не е предизвикана от земетресението, а от последвалото цунами. Именно то е извело от строя дизелгенераторните станции, предназначени за аварийно електроснабдяване при подобни ситуации. Това е проектен недостатък, конкретен за АЕЦ &ldquo;Фукушима&rdquo;. Настъпила е надпроектна авария &ndash; пълно обезточване. В резултат на това нормално спреният при земетресението реактор е останал без работоспособни активни системи, необходими за привеждането на реактора в безопасно &ldquo;студено&rdquo; състояние.<br /> <br /> В АЕЦ &ldquo;Козлодуй&rdquo; се експлоатират 2 ядрени блока с &ldquo;водо-водни&rdquo; реактори (тип РWR). Реакторните инсталации от този тип се характеризират с двуконтурна топлинна схема, т.е. водата (топлоносителят), която се подгрява в реактора, безконтактно изпарява друга вода, която от своя страна задвижва турбогенератора.<br /> АЕЦ &ldquo;Козлодуй&rdquo; е проектирана да издържи земетресение от 8-ма степен по скалата Медведев-Шпонхойер-Карник-64 (ускорение на повърхността на земята &ndash; 0,2 g).<br /> <br /> В АЕЦ &ldquo;Козлодуй&rdquo; по проект са изградени три системи за безопасност с независимо електрозахранване, всяка от които може самостоятелно да приведе реактора в безопасно &ldquo;студено&rdquo; състояние.<br /> <br /> При модернизацията на двата блока в АЕЦ &ldquo;Козлодуй&rdquo; още преди пет години е изградена 4-та дизелгенераторна станция. Тя напълно може да замени която и да е от наличните три.<br /> <br /> За блоковете на АЕЦ &ldquo;Козлодуй&rdquo; са разработени подробни процедури за управление на аналогични аварийни процеси.<br /> <br /> Допълнително, със средства на АЕЦ &ldquo;Козлодуй&rdquo;, е изградена полустационарна система (стационарно разположени помпени аграгати и мобилна дизелгенераторна станция) за аварийно охлаждане на реактора, посредством системите на II-ри контур. Към системата може да се включи и независим източник на охлаждаща вода, например противопожарен автомобил.<br /> <br />