Френско-американският производител на телекомуникационно оборудване "Alcatel-Lucent" обяви, че освобождава от работа 6 000 души. В списъка за уволнения фигурират около 1000 мениджъри.
Като резултат от тази и други предприети мерки в условията на криза "Alcatel-Lucent" очаква да намали разходите със 750 милиона евро през четвъртото тримесечие. Чистата печалба на телеком гиганта за третото тримесечие възлиза на 41 млн. евро, докато през същия период на миналата година компанията отчете 258 млн. евро загуби.
Приходите на "Alcatel-Lucent" за Q3*08 намаляха с 6,6% до 4,07 млрд. евро.

Компаниятя обяснява чистата печалба за тримесечието с намалелите разходи за преструктуриране.
През 2006 година френската "Alcatel" и американската "Lucent Technologies" финализираха сделка за сливане на стойност 8,8 млрд. евро. Обединената компания претендира за лидерска позиция на пазара за телекомуникационно оборудване. /TechNews