Британската неправителствена организация "Oxfam" осъди прахосването на голяма част от помощта за Афганистан, като заяви, че ще бъде трудно да се постигне мир, докато продължава да има бедност.
Значителна част от помощта се разпилява от чуждестранните компании, които получават значителни печалби и наемат консултанти, чиито заплати понякога надхвърлят 1 милион долара годишно, заяви представителят на "Oxfam" за Афганистан Мат Уолдман на пресконференция в Мадрид. "Много фирми, в по-голямата си част американски, трупат големи печалби от конфликта в Афганистан, без да постигат очакваните резултати", заяви той. "Ние знаем, че бедността е важен елемент от конфликта. Докато не постигнем напредък за изкореняване на бедността, шансовете за постигане на мир са малки", допълни той. Мат Уолдман заяви, че между една трета и 40% от международната финансова помощ се връща в страната донор, защото голяма част от помощта се предоставя при изричното условие да бъде използвана, за да бъдат закупени стоки или услуги от страната-донор. "Oxfam" препоръчва да се положат повече усилия за предоставяне на директна помощ на афганистанското правителство. /АФП