Американските политици се провалиха на базов тест по история и икономика, пише “Дейли телеграф”. Средната им оценка от теста е само 44 %.
Обикновените граждани показват малко по-добри резултати – те са отговорили правилно на средно 49 % от 33-те въпроса, посочва ГазетаРу. “Как политическите лидери могат да взимат обосновани решения, ако не познават опита на САЩ”, оплака се провеждалият анкетата. Въпросите засягат американската история и работата на правителството на САЩ, а съща така и икономиката. Сред въпросите, зададени на 2 500 случайно избрани души, са били такива като: “Посочете две страни, които са били наши противници през Втората световна война”. 69 % правилно са посочили Германия и Япония. Сред неправилните отговори са Великобритания, Китай, Русия, Канада, Мексико и Испания. 40 % грешно смятат, че президентът на САЩ има право да обявява война, а 54 % знаят, че това е право на Конгреса. Въпросът, на който са дадени най-много неправилни отговори, е бил за проверка на основното разбиране на икономическите принципи: “Кое осигурява по-голямо благополучие – системата на свободния пазар или централизираното планиране”. /БЛИЦ