Американските пощенски служби пенсионират предсрочно заради кризата 150 000 свои служители, намаляват мениджърските места с около 15% и затварят 6 окръжни клона.
“Тъй като не се виждат никакви признаци за оправяне на икономиката, американските Пощенски служби предприемат решителни действия в отговор на продължаващата финансова криза”, се посочва в тяхно съобщение. В документа се казва още, че затварянето на 6 от общо 80 окръжни офиса ще позволи да бъдат осъществвени ежегодни икономии до 100 млн. долара. “Функциите на тези клонове ще бъдат прехвърлени върху 10 клона, които се намират в съседство с тях. Общият брой на административните постове на ниво окръзи ще бъде намалено с 15%. Над 1 400 позиции в областта на контрола и управлението на 400 пощи ще бъдет премахнати, а около 150 000 служители ще получат възможността да се пенсионират предсрочно”, се посочва в текста. По този начин Пощенските служби се опитват да се приспособят към съвременните икономически реалности. “Преобразувайки мрежата, консолидирайки функциите и провеждайки преструктуриране на административните функции и оперативната дейност, Пощенските служби се адаптират към нарастващите потребности, изисквания и желания на своите клиенти”, твърдят от компанията. През миналата година загубите на Пощенските служби надхвърлиха 2,8 млрд. долара. Очаква се през тази година те да бъдат още по-големи, въпреки че през месец май се очаква увеличавана на цената за първокласните пощенски пратки. /РИА “Новости”