Благотворителната организация Американски Червен кръст (ARC) ще заплати 16 милиона долара за нарушаване на правилата при работа с донорска кръв, съобщи MSNBC. Тази глоба е една от серията санкции, наложени на организацията от Управлението по контрол за продуктите и лекарствата в САЩ (FDA).
Почти 10 млн. долара ARC ще изплати за неспазване правилата за обработката и съхраняване на кръвните компоненти, в това число еритроцитната маса, плазмата и тромбоцитите.<br /> <br /> За нарушаване на технологията за производство на донорска кръв организацията е глобена с още шест милиона долара. По информация от FDA тези нарушения са допуснати през 2008 и 2009 година.<br /> <br /> Надзорното ведомство не за първи път налага санкции на Червения кръст за неподходящо боравене с донорска кръв. От 2003 година благотворителната организация е изплатила глоби на стойност над 21 млн. долара.<br /> <br /> Преди месец инициативна група, представляваща интересите на средния медицински персонал на ARC, е заявила, че допуснатите грешки от служителите са резултат от съкращения в щата, превишаване на работния норматив и лошо управление от страна на ръководството на организацията.<br /> <br /> Американският Червен кръст е една от най-големите организации, които обработват и съхраняват донорска кръв в САЩ. Тази организация осигурява 43 процента от всичките запаси от кръв в страната.<br /> <br /> <strong>БЛИЦ</strong><br /> <br />