По време на еднодневната акция, проведена от Управлението за борба с наркотиците в САЩ (DEA), жителите на страната доброволно са предали за утилизация 121 тона просрочени за използване лекарства, съобщи АР.
Целта на акцията под название Take-Back била да не допусне попадане на неупотребени психотропни препарати в ръцете на наркоманите и наркотърговците &ndash; по данни на DEA броят на американците, злоупотребяващи с рецептурни лекарства, нараснал от 2008 до 2009 година със 700 хиляди души и достигнал 7 млн. души.<br /> <br /> В съобщението на DEA се казва, че хората, не знаейки какво да правят с ненужните медикаменти, често ги изхвърлят в канализацията и замърсяват водните източници или просто ги изхвърлят в контейнерите за смет, с което дават шанс на наркоманите да ги намерят.<br /> <br /> В деня на кампанията наркополицаите организирали над четири хиляди пункта за събиране на лекарства в цялата страна. Според представителя на DEA акцията имала &bdquo;потресаващ успех&rdquo;. В цялата страна били събрани над 121 тона непотребни лекарства. DEA планира периодично да повтаря акцията си.<br /> <br /> <strong>БЛИЦ</strong><br /> <br />