Евродепутатът Антония Първанова обясни, че по-малкият бюджет за здравеопазването е фалшива икономия. Тя изнесе реч на Световния форум на жените за икономика и общество във френсккия град Довил, известен като под названието "Давос и жените".
Антония Първанова акцентира върху здравето като фактор за растеж и икономическо възстановяване. Тя направи представяне и води дискусия на тема &ldquo;Здравето е богатство&rdquo;. В нея д-р Първанова обясни въздействието на кризата върху системите на здравеопазването и здравето на гражданите. Тя анализира тревожните тенденции в бюджета за здравеопазване, който систематично е подложен на съкращения във всички европейски страни. <br /> <br /> Нулевият растеж в областта на бюджетните разходите за здравеопазване, наблюдаван през 2010 г. е продължил и през 2011 г., показват статистиките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). През 2010 г. Ирландия, Естония и Гърция са намалили бюджетите за здравеопазване с между 6,5% и 7,6%. През същата година бюджетът на португалското министерство за здравеопазване е намален с 12,3%. Очаква се Испания да намали разходите за здравеопазване и образование със &euro;7 млрд. през настоящата година. В България бюджетът за здравеопазване е намален със 100 млн. лева и възлиза на 368 млн. <br /> <br /> Д-р Първанова подчерта, че &quot;въпреки разпространеното мнение, че инвестициите в здравеопазването и общественото здраве водят до икономически растеж, правителствата в Европа предприемат мерки в противоположна посока. Съкращаването на разходите за здравеопазване всъщност е фалшива икономия и в дългосрочен план ще доведе до увеличаване на разходите. Затова е важно да поставим аргумента за &quot;здравето като богатство&quot; в центъра на дискусиите за икономическото възстановяване и постигането на икономически растеж.&quot; &quot;От изключително значение е и да преосмислим политиките в областта на здравеопазването, като поставим акцент върху ефективността, иновациите и постигането на ясни резултати в общественото здравеопазване&quot;, добави българският евродепутат.<br /> <br /> <strong>Бончо ГЕНАДИЕВ, БЛИЦ<br /> </strong>