Австралийският парламент одобри правителствения антикризисен пакет на стойност 27,4 млрд. долара.
Предназначен за стимулиране на намиращата се в рецесия икономикана страната, пакетът бе одобрен с 30 гласа “за” и 28 “против”. Парите ще бъдат използвани за работни заплати и подкрепа на икономическите отрасли, намиращи се в тежко положение. /Ройтерс