Дълбоководните обитаеми апарати “Мир-1” и “Мир-2” откриха при едно от спусканията си на дъното на Байкал мястото, откъдето в езерото попада нефт.
Академик Михаил Грачов от Руската академия на науките каза, че мястото, откъдето идва нефтът, се намира южно от изхода от Баргузинския залив – най-големия залив в Байкал, на дълбочина от около 850 метра. Грачов съобщи още, че членовете на научната експедиция са взели проби от нефта, от живите организми и водата за лабораторни изследвания. Оказва се, че в този нефт живеят много живи организми. От дъното на Байкал във водите на езерото годишно попадат около 4 тона нефт. Дъното на езерото е покрито с пукнатини и разломи, през които излиза нефтът. Нефтът се поглъща от микроорганизмите, които живеят в Байкал, затова той не се разпространява в езерото и се локализира. Грачов смята, че взетите проби ще помогнат за изясняване произхода на нефта, за който в научните среди няма единно мнение. Едни издигат хипотези за органичен произход на нефта, който се образува от останките на животни и растения, други смятат, че нефтът има минерален /абиогенен/ произход, свързан със синтез на нефт в природата от неорганични съединения. По данни на учените край източния бряг на Байкал има и други места, от които излиза нефт. Участниците в научната експедиция ще се опитат да открият тези места при следващите спускания на дъното. /РИА “Новости”