Унгарското председателство ще продължи да работи в сътрудничество с всички държави членки, за да намери приемливо за засегнатите страни решение за влизането на България и Румъния в шенгенското пространство, пише в документа за напредъка на двете балкански държави по членството им в Шенген, подписан днес от министрите на външните работи по време на срещата на Съвета на ЕС.
Текстът е подготвен от унгарското председателство, което отново казва, че присъединяването към &quot;зоната без граници&quot; остава приоритет за Будапеща, като условието е двете държави да изпълнят всички изисквания.<br /> <br /> В документа се отбелязва техническата готовността на Румъния. Държавата трябва да изпълни само някои препоръки на експертите от шенгенските страни и редовно да информира Съвета на ЕС за изпълнението им. Заради подписаната от български и румънски депутати обща декларация обаче Румъния трябва да изчака България, докато и тя изпълни необходимите условия.<br /> <br /> Остава още само една област, по която България не е готова с техническите критерии &ndash; границата с Турция. Според експертния доклад има проблеми с недостига на персонал, екипировка и фиксирани пунктове за наблюдение на браздата.