Берлинското кметство отдели бюджет за обучение на децата на семействата на румънски и български роми, които пребивават нелегално в германската столица, съобщи БНР.
Само в Берлинския район Ной Кьолн, са регистрирани 600 деца, от 7 до 11 години, на имигранти - роми, от България и Румъния, които не ходят на училище. <br /> <br /> Съгласно конвенцията на ООН за правата на децата, властите трябва да гарантират образование за всички деца, дори и на тези, чиито родители нямат разрешение за законно пребиваване в Германия и нямат адресна регистрация. <br /> <br /> Независимо че са отпуснати средства от Берлинския сенат за обучение на децата на ромите от България и Румъния, пребиваващи нелегално, в Германия и дори се организират специални паралелки за тях, все още много ромски семейства не пускат децата си и тук на училище. Опасяват се да ги запишат за да не би да бъдат издадени на властите, че пребивават незаконно в Германия или просто защото карат децата си да работят вместо да ходят на училище. <br /> <br /> Ромите от България и Румъния като европейски граждани са задължени след тримесечен престой в Германия да имат адресна регистрация и редовна работа или да са се регистрирали като лица, които търсят работа. Иначе те остават в страната нелегално, но дори и тогава децата им трябва така или иначе да учат, след като са в Германия. <br /> <br /> Училищните власти в Берлин, освен, че имат трудности да привлекат децата на българските и румънските роми в училище и да намерят квалифицирани преподаватели за специалните ромски паралелки, срещат затруднение от факта, че децата са напълно неграмотни, а трябва да учат немски.