От 11:00 часа днес в пресцентъра на Съюза на журналистите на Украйна ще бъде представен информационият портал на Българите в Украйна www.bg-ua.org. Този сайт е разработен от Българския младежки клуб „Актив”, с подкрепата на всеукраинската организация „Конгрес на Българите в Украйна”, съобщи Максим Димитров, родом от Украйна, студент в ЮЗУ – Благоевград.
Информационният портал съдържа информация за възникването на българските поселения на територията на съвременна Украйна, последващото им икономическо развитие, а също така за духовния и културен живот на българите в Украйна. На портала са представени общественни, политически, културни дейци, мастера на спорта. Също така е събрана информация за неправителственните български организации, СМИ, български културни центове, неделни училища. Порталът е достъпен на руски и български езици, в бъдеще се планира въвеждането и на украински вариант.
Според официалната статистика днес броя на българите в Украйна е 204 хил. души, но според създателите на сайта броят им е по-голям. Но има тенденция на вътрешна миграция на младото население от селото в града, вследствие на което част от младежта се асимилира сред градското население. При това съществува опасност да бъде загубена българската идентичност. А сайтът ще даде възможност да се попълнят знанията за историята, културата, обичаите и традициите на българите в Украина.
Защо информационен портал? Защото, освен за миналото, на сайта ще има информация и за днешните дни. А също, това е най-лесният отговор на всички, които се учудват: «Как е възможно? Самият си от Украйна, а толкова добре говориш български!?» Просто посетете сайта www.bg-ua.org и ще намерите отговора!
Антонина Иванова, водеща на телевизионно и радиопредаване на български език «Роден край» на Одеската областна държавна телерадиокомпания.
- "Винаги съм вярвала, че моят народ е най-добрия. И сега съм сигурна, че ние, българите в Украйна, сме уникални. На нашия народ е дадена огромна духовна сила. Мечтата ми е някога, след десетина години, думите на Паисий «..Поради що се срамиш да се назовеш българин?..» да предизвикват у децата само недоумение и въпрос «Защо ли го е написал?», а не тъга и срам, както е сега. Искам всеки от нас да разбере, какъв потенциал се крие в нас – носителите на древни духовни ценности. За мен е чест да работя за народа си!"
Наталия Яковенко, студентка в Одеса
- «Ето, вече са минали повече от 200 години след като нашите предци се заселват в украинските земи. Те намират за себе си нова Родина, в която работят и отглеждат децата си. Но те никога не забравят традициите и обичаите на бащите си. Те винаги се гордеят с произхода си, съумяват да запазят, умножат и предадат това чувство на гордост и любов на потомците си. И ето ни и нас, днешното поколение бесарабските българи, в чиито жили тече горещата българска кръв, готови сме да да заявим на целия свят, че ние също сме българи!!!»

Българите в Украйна: История на преселването
В началото на ХІХ век възникват български колонии в Херсонската губерния и Крим – Голям и Малък Буялък (1802), Терновка (1804), Стари Крим, Балта Чокрак, Кишлав (1801-1803), Паркани, Кубанка, Катаржино (1804). Тези български колонии са получавали привилегии, установени от царското правителство за чуждестранните колонисти. Руско-турската война 1806-1812 гг. е била един от ключовите моменти в историята на преселването на българите на територията на Руската империя. С тази война е свързано масовото преселване на българите в Бесарабия. През 1818 г. Е създаден Попечителски комитет на чуждестранните преселници в Южният край на Русия. Негов председател бе назначен генерал Иван Никитич Инзов. Той добре познавал проблемите на преселниците в Буджак още от времето на руско-турската война 1806-1812 гг. По негово настояванению Александр I през март 1819 г. Приема решение да предостави на задунайските преселници права на чуждестранни колонисти

Максим Димитров
[email protected]