BNP Paribas Assurance, представена у нас под името “Кардиф”, отчете 563 млн. евро нетна печалба преди данъци за 2008 г. Въпреки спада от 29% спрямо 2007 г., резултатът остава положителен, сочат застрахователите.
Брутните записани премии на BNP Paribas Assurance за изминалата година достигат 16,1 млрд. евро, което представлява 10% спад в сравнение с предходната година, става ясно от годишния отчет на компанията. Анализът сочи, че 63% от премиите идват от Франция, а 37% - от международните пазари; 79% са от спестовния бизнес, а 21% - от застраховки, свързани с финансови продукти.
Спестовният бизнес на BNP Paribas Assurance включва предлагането на индивидуални животозастрахователни полици в 11 държави, а във Франция – и колективни пенсионни схеми, бонуси при приключване на кариерата или преждевременно пенсиониране. Финансовата гама на компанията обхваща банково застраховане, застраховки на сметки, на кредитни карти, на гаранции и др. Във Франция BNP Paribas Assurance предлага също така имуществено и рисково застраховане, автомобилно застраховане и др.
През 2008 г. брутните записани премии от спестовния бизнес на BNP Paribas Assurancе възлизат на 12,7 млрд. евро (-14%), а тези от застраховки, свързани с финансови продукти - на 3,4 млрд. евро, където повишението спрямо 2007 г. е със 7%.
Поради промяната на посоката на финансовите пазари, както и след прилагането на Международните стандарти за финансови отчети, BNP Paribas Assurance записва обезценка на активи, част от управлявания портфейл през 2008 г. Влиянието на тази обезценка се равнява на 214 млн. евро. При отчитането на този негативен факт, оперативните приходи спадат с 8% до 1,3 млрд. евро. Брутният оперативен доход е 607 млн. евро, като намалението е с 21%.

"Кардиф" е представена у нас от началото на 2007 г.. С присъединяването на България към ЕС в страната ни бяха открити представителства на "Кардиф Общо застраховане - клон България" и "Кардиф Животозастраховане - клон България". Клоновете на компанията у нас работят в партньорство с голяма част от българските банки.
В сътрудничество с банкови и финансови институции в края на 2007 г. е лансиран продукт, покриващ за кредитополучателите рискове като смърт, безработица, неочакван инцидент или заболяване, който води до временна или трайна загуба на работоспособност. Застраховката се предлага на кредитополучатели (индивидуални клиенти) както по ипотечни, така и по потребителски заеми. Ако някой от рисковете се реализира, месечните вноски по заема или пък цялата сума се заплащат от застрахователя.
Уникалното при продукта е включеният риск "Безработица", като "Кардиф Общо застраховане - клон България" е първият застраховател на българския пазар, който покрива този риск. В условията на сегашната глобална финансова и икономическа криза продуктът става особено популярен със засилването на страховете за невъзможност за плащане на вноските по кредит вследствие на нежелана загуба на работно място.
/БЛИЦ