България изцяло подкрепя процеса на разработване на стратегия на ЕС за Дунавския регион, но занапред практическите дела ще бъдат най-важни. Така премиерът Бойко Борисов формулира българската позиция на Срещата на върха в Будапеща за Дунавската стратегия, която ще бъде приета през 2011 г.
Дългосрочните интереси на България в Дунавския регион са свързани с изграждането и модернизирането на транспортната и енергийната инфраструктура, опазването на околната среда, развитието на изследванията и технологиите, туризма и културното сътрудничество. <br /> <br /> Българският премиер подчерта, че голямото разнообразие в макрорегиона е силно предизвикателство пред изготвянето на обща стратегия и е важна стъпка към прилагането на единен подход за съвместно решаване на проблемите. &quot;Всички страни от поречието на Дунав трябва заедно да очертаят и работят за икономическия просперитет на региона, за развитието на трудовите пазари и научно-изследователските партньорства&rdquo;, посочи министър-председателят Бойко Борисов. <br /> <br /> Той изтъкна необходимостта от дефинирането на конкретни цели, като най-важни, според него, са доброто управление, постигането на конкурентоспособност и икономически растеж чрез &bdquo;отключване&rdquo; на потенциала за развитие.<br /> <br /> Премиерът посочи, че при разработването на Дунавската стратегия България ще се ръководи от разбирането, че тя не е еднократен акт, а процес на стратегическо планиране, изпълнение, наблюдение и оценка. Нашата страна ще работи за постигането на интегрален характер на документа, който да обхваща разнообразни области на действие и да бъде фокусиран върху основни приоритети със стратегическо значение за развитието на макрорегиона. Друг принцип при разработването на Стратегията, за който България ще настоява, е постигането на диалог между всички заинтересовани институции и социално-икономически партньори. /БЛИЦ<br />