Британската централна банка призова да се наложат нови ограничения за банките, за да се избегне повторение на финансовата криза.
Според финансовата институция трябва да бъде преосмислен основно начинът, по който банковите институции преценяват риска. От централната банка смятат, че банките са били свръхразвити през годините на икономически бум, предоставяйки повече заеми, отколкото пари влизат по техните сметки, което е спомогнало за сегашната финансова нестабилност. В своя доклад за полугодието заместник-управителят на Британската централна банка Джон Джийв призова да се "преосмисли фундаментално" начинът, по който се оценява рискът и предлага различни мерки, които имат за цел да ограничат рисковете, поемани от банките. Британското правителство бе принудено да рекапитализира три големи банки в началото на октомври, използвайки план за 37 млрд. паунда, който послужи като модел за други държави с банки в затруднено положение. "Първите признаци показват, че тези мерки са помогнали да се подкрепи банковата система", се казва в доклада, който обаче предупреждава, че някои проблеми в системата все още са налице и могат да позволят на банките да повторят грешките си. /АФП