Социалното министерство на Кипър издаде специална брошура на български език в помощ на търсещите работа на острова. Тя ще се разпространява и в двете страни.
&ldquo;Бъдете информирани&rdquo; се казва пътеводителят за трудовия пазар в Кипър, издаден в тираж от 2000 екземпляра, съобщава седмичникът за българите в Кипър &ldquo;Български новини&rdquo;. Брошурата съдържа много полезна информация за правата и възможностите за работа на острова, какви са изискванията, къде и как могат да се подават оплаквания, съобщава БНР.<br /> <br /> &ldquo;Целта е да представим на кандидат-гурбетчиите възможно най-пълна информация преди да дойдат в Кипър, за да се намалят проблемите, с които те се сблъскват&rdquo;, обясни координаторът на проекта Андреас Кафурос, експерт в Министерството на труда.<br /> <br /> Необходимостта от изданието е продиктувана и от тежката ситуация на трудовия пазар в Кипър в момента. Страната запазва мястото си в челната тройка на европейските страни по темп на нарастване на безработицата, която вече е 11%. Към всяко новообявено свободно работно място в същия ден бюрата по труда насочват минимум 60 души. След края на активния туристически сезон и освобождаването на много сезонни работници се очаква безработицата в Кипър да стигне 15%.<br /> <br /> Експерти предупреждават, че много по-стриктен ще стане и контролът върху незаконното пребиваване в Кипър над разрешения в Европейския съюз тримесечен престой.<br /> <br /> Проблемите на заетостта ще са в центъра на неформалната среща на социалните министри от Европейския съюз, която ще се състои на 12 и 13 юли в Никозия, в рамките на Кипърското председателство. В нея ще участва министър Тотю Младенов.<br /> <br />