Числеността на прилепите е нараснала над 40% за по-малко от едно десетилетие – в периода между 1993 г. и 2011 г., след тревожен спад на броя им в продължение на много години. Това отчита нов доклад на Европейската агенция за околната среда (EEA), който бе публикуван в четвъртък и изследва състоянието на прилепните популации в редица европейски страни.
&nbsp;Проучването е най-изчерпателното що се отнася до европейските тенденции в популацията конкретно на тези бозайници, от които са включени 16 от 45-те вида на територията на континента.<br /> <br /> То е и първото, обединяващо информация от десет съществуващи схеми за наблюдение в девет страни, като така изгражда прототип индикатор на демографските тенденции при прилепите в европейски мащаб. Геодезистите са преброили и каталогизирали прилепите, които спят зимен сън в 6 000 обекта в девет различни страни.<br /> <br /> Тези видове са се увеличили общо с 43% в места за хибернация между 1993 и 2011 г., като тази тенденция е относително стабилна от 2003 г. насам.<br /> <br /> Имайки предвид, че прилепите са изключително чувствителни към промените в околната среда, мониторингът спомага да се разберат и по-мащабни промени в екосистемите.<br /> <br /> А въпреки положителната тенденция, природозащитниците смятат, че сегашната популация продължава да е по-малка от времето преди резкия спад. Докладът обединява за първи път данните от Латвия, Унгария, Холандия, Австрия, Португалия, Словения, Словакия, Великобритания и Германия. /БЛИЦ<br />