Европейската комисия предлага на всеки шест години да бъдат извършвани задължителни ядрени стрес тестове в Европейския съюз, съобщи пресслужбата на институцията.
&nbsp;Мярката е част от предложение за изменение на директивата за ядрена сигурност от 2009 г. Нейната цел е дълготрайно подобряване на ядрената сигурност в ЕС чрез въвеждане на система за редовни европейски партньорски проверки, повишаване на прозрачността по въпросите на ядрената сигурност и укрепване на правомощията на националните регулаторни органи.<br /> <br /> &quot;Държавите членки ще решат дали искат да произвеждат ядрена енергия или не. Факт е обаче, че днес в Европа има 132 ядрени реактора в експлоатация. Нашата задача в Еврокомисията е да гарантираме, че безопасността е главен приоритет във всеки от тях&quot;, каза еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер.<br /> <br /> Новата директива предвижда държавите членки да гарантират, че в случай на авария отделянето на радиоактивност в околната среда е предотвратено.<br /> <br /> Предлагат се също задължителни по закон проверки в целия ЕС на всеки шест години. Държавите членки ще се споразумеят по конкретните области и общата методология за проверките, които ще бъдат извършвани от международни екипи. В случай на закъснение или неизпълнение на препоръките Европейската комисия може да организира мисия за проверка в съответната страна от ЕС.<br /> <br /> Всяка ядрена електроцентрала ще подлежи на периодични проверки за безопасност поне веднъж на всеки 10 години, както и на специална проверка в случай на евентуално удължаване на срока на експлоатация.<br /> <br /> Брюксел предлага всички нови ядрени електроцентрали да са проектирани по начин, който гарантира, че в случай на повреда в активната зона на ядрен реактор последиците остават в рамките на централата.<br /> <br /> Във всяка ядрена електроцентрала трябва да има защитен от радиоактивност, земетресения или наводнения център за спешна помощ и да се прилагат строги насоки за управление на аварии.<br /> <br /> Националните регулаторни органи и операторите на ядрени електроцентрали ще трябва да разработят стратегия как да бъде информирано обществото в случай на злополука и по време на нормалната експлоатация на централата. Освен това гражданите ще имат възможност да участват в процеса на вземане на решение при лицензирането на проект за изграждането на нова ядрена електроцентрала. /БЛИЦ<br />