Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите, заяви, че борбата с данъчните измами е борба за запазване на справедливите системи на данъчно облагане, конкурентоспособност на икономиката и солидарност между държавите членки.
&nbsp;Залогът в тази битка е твърде голям, за да бъде загубена. Затова приветстваме всички държави членки, които с готовност я подемат отново. Сега е моментът за реални действия. Платформата, която откривам днес, ще помогне на държавите членки да бъдат бдителни и в готовност за действие. Чрез нея ще успеем да постигнем резултати, които да отговорят на очакванията по отношение на борбата с укриването на данъци, каза Шемета.<br /> <br /> Затова Европейската комисия представи нова платформа за добро управление в областта на данъчното облагане, съобщи пресцентърът на ЕК. Това бе една от инициативите в плана за действие на комисията срещу укриването на данъци, представен през декември 2012 година. <br /> <br /> Чрез тази платформа ще се следи напредъкът, постигнат от държавите членки при решаването на проблеми като агресивното данъчно планиране и данъчните убежища в съответствие с препоръките, отправени от комисията миналата година. Целта е да се гарантира, че държавите членки предприемат реални и ефективни действия за преодоляване на тези проблеми въз основа на координирана рамка на ЕС.<br /> <br /> В платформата ще участват заинтересовани страни от различни сфери на дейност - национални данъчни администрации, Европейският парламент, предприятия, академични среди, неправителствени организации и други заинтересовани страни. По този начин ще се улеснят диалогът и обмяната на експертен опит, което от своя страна може да послужи за изграждане на по-координиран и ефективен подход на ЕС в борбата с укриването на данъци и избягването на данъчно облагане. /БЛИЦ<br />