Европейската комисия иска обратно 20,2 милиона евро от България заради нередности при контрола върху помощи, отпуснати през 2006 година по линия на общата селскостопанска политика, включително и за развитие на селски райони.
Тези пари са част от общата сума 578,5 милиона евро, които ЕК иска от 19 страни в Европейския съюз да възстановят в общия бюджет заради нередности при изплащането на помощи по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП) през години след 2006 година.<br /> <br /> Неправомерно използваните средства от България се искат обратно заради неефикасна система за идентифициране на селскостопанските парцели, както и на &quot;географска информационна система&quot;. Тези системи се използват за кадастрални нужди или за идентифициране на парцелите, за чието обработването стопаните получават помощи.<br /> <br /> Сред 19-те страни, които трябва да връщат европейски средства заради нарушения при прилагането на ОСП на Европейския съюз, безспорно най-големият нарушител е Гърция. Тази страна ще трябва да връща, заради различни нередности, близо 340 милиона евро.<br /> <br /> Румъния също ще трябва да възстанови немалка сума в европейския бюджет - 41,7 милиона евро, които са изплатени неправомерно през 2008 година.<br />