Институции в Европейския съюз достигнаха до споразумение да бъдат забранени ментоловите цигари и цигарите с плодови и сладки вкусове.
Съветът на министрите на здравеопазването, председателстван от здравния министър на Ирландия, Джеймс Райли, прие компромисно предложението по Директивата за тютюневите изделия на 21 юни.<br /> <br /> Ирландското председателство на Съвета на ЕС приключва мандата си в края на юни и промените бяха приети в последния момент.<br /> <br /> Въпреки че постигнаха споразумение по редица неща, министрите отхвърлиха забраната на &bdquo;слимс&quot; цигарите,предложена от Европейската комисия.<br /> <br /> Европейският съвет постигна компромис здравните предупреждения да заемат 65% от предната и задната страна на опаковките, като първоначалното предложение на Комисията настояваше за 75%, а България подкрепя 50%. <br /> <br /> Компромисният текст предвижда минимален размер на предупрежденията на кутиите, което е една крачка към стандартизация на опаковките, но в по-смекчен вариант в сравнение с първоначалното предложение на Комисията.<br /> <br /> Одобрено е и предложението на Комисията електронните цигари да бъдат допускани до пазара, ако никотиновото им съдържание е под определен праг, а тези с над определено съдържание на никотин да се третират като медицински продукти.<br /> <br /> Според приетите стандарти всички електронни цигаризадължително трябва да носят здравни предупреждения. /БЛИЦ<br /> <br />