Голяма част от милиардите за европейските спасителни планове може да потъне в джунглата на брюкселската бюрокрация и общоевропейските правни норми. Тези твърдения на експерти стават повод за сериозна загриженост в Европейската комисия.
В цяла Европа се изливат милиарди, а в същото време в Европейската комисия се трупат купища от документи. Финансови инжекции, държавни гаранции, одържавявания - всеки отделен случай трябва да бъде проверен и одобрен от европейската бюрокрация. При нормални условия подобна процедура може да продължи месеци. Сега обаче, когато с оглед на главоломното развитие в банковия сектор бързината е от решаващо значение, Европейската комисия прави всичко възможно, за да ускори проверките. Нели Крус, еврокомисарката по конкуренцията, казва в тази връзка, че в разговорите си с множество правителствени представители на отделните страни-членки неведнъж й е бил поставян следният въпрос: ”Наясно ли си всъщност, Нели, колко сериозно е положението, наясно ли си, че трябва да действаме сега или никога - на този въпрос отговарям с думите: да, наясно съм и ние сме готови да ви помогнем, но не бива да забравяме, че законите и правилата трябва да бъдат съблюдавани, дори при такива тежки условия като сегашните."
Работим буквално денонощно, за да извършим проверките, необходими за одобряването на конкретните мерки, споделя още Нели Крус. Затова тя не може да прояви разбиране за критиката, че педантичното придържане дори към най-незначителните параграфи затруднявало усилията за спасяване на световната икономика. Нели Крус е убедена, че правилата на играта не бива да губят значението си. Така например не бива да се игнорират Маастрихските критерии, макар и европейските правителства да изпитват сериозни финансови затруднения заради милиардите, които наливат във финансовия сектор.
Брюксел е категоричен, че правилото държавните заеми да не надвишават горната граница от три процента трябва да остане в действие въпреки финансовата криза. Как обаче е възможно това? Как е възможно да се дават обещания за спасителни мерки в размер на милиарди и същевременно да се изисква спазване на границата от три процента за държавните дългове. Вълшебната думичка в този случай е гъвкавост, казва Амелия Торес, говорителка на еврокомисаря за европейската валута. "В сегашния си вид Пактът за стабилност и растеж предлага редица възможности за преодоляване на тази извънредна ситуация. Гъвкавостта на пакта ни позволява да реагираме адекватно на актуалното развитие", се аргументира Торес и допълва, че не е задължително милиардните спасителни мерки за банките да доведат до мащабно увеличение на държавния дефицит. При одържавяване например държавата получава в замяна дялове от съответната финансова институция. При връщането на тези дялове държавата ще получи обратно парите си. Теоретично погледнато държавата би могла дори да извлече печалба, твърди Торес. /ДВ