Украйна няма нито сили, нито възможности за интеграция в НАТО и Европейския съюз, казва чешкият премиер Бохуслав Солотка в интервю, публикувано в пражкия вестник "Право". Освен това трябва да се има предвид и сериозният риск от конфронтация с Русия, добавя той.
По мнението на чешкия премиер началото на сегашния конфликт е свързано с реализацията на амбицията за разширяване на НАТО и ЕС към Украйна, без при това да е проведен предварително пълноценен диалог с Русия и без Москва да е имала възможност по някакъв начин да повлияе на този процес.<br /> <br /> Соботка припомня, че встъпването в НАТО на прибалтийските републики Русия е приела и никакви конфликти не са възниквали по този повод. В сегашния случай, смята той, оказва отражение фактът, че Украйна в много по-голяма степен отколкото Прибалтика е свързана с руската среда. Сегашното геополитическо напрежение, когато НАТО и Русия и Европейският съюз и Русия са в съперничество за Украйна, застрашава целостта на тази страна.<br /> <br /> Основният стремеж на Русия според Соботка е да задържи около своята територия буферни държави и за това Москва е готова да пожертва всичко включително и икономическия напредък. Санкциите нанесоха определена вреда на руската икономика, но по никакъв начин не промениха поведението на Москва по отношение на Украйна. Затова твърдя, че санкциите и тяхното затягане са неефективни. Ефективни може да са само дебатите с Русия, казва Соботка.<br /> <br /> Без договореност с Русия като страна,която в този район има, ще продължи да има и да играе роля, бързата интеграция на Украйна би означавала нейното разпадане, смята чешкият премиер. <br />