Президентът на ротационния председател на Европейския съюз Чехия Вацлав Клаус призова Европа да закрие “измисления климетичен проблем”, който е определен като приоритетен в основополагащия документ на съюза – Лисабонския договор.
“Ес е общност от прагматични политици и ЕС трябва да вземе прагматино решение – да не отива по-нататък. Нека спрем!”, заяви Клаус по въпроса за европейската борба с глобалното затопляне в Колумбийския университет в рамките на проекта “Световни лидери”. Колумбийският университет и по-конкретно неговият Институт за Земята е най-големият научен център в света за проучване на климата, лансиращ идеята за нуждата от координиране на действията в световен мащаб пред заплахата за промяна на екологичната среда заради въздействието на индустрията. През януари там бе открит Климатичен център, който обедини еколози, инженери, лекари и специалисти по международна политика. Клаус, който е прочут със скептицизма си за заплахата от глобалното затопляне и апокалиптичните прогноди на редица влиятелни еколози, отново упрекна “паникьорите”, които според него манипулират общественото мнение. По този начин той предизвика реакция на раздразнение в залата. Един от учените, подчертавайки постоянното негативно отношение на чешкия президент към международните инициативи, се поинтересува какнво предлага самият той за решаване на проблемите на глобалното затопляне. “Как може да бъде предложено решение за несъществуващ проблем?”, попита с усмевка Клаус, предизвиквайки смях в залата. Като президент на ротационния председател на ЕС той смята да популяризира идеята си, която се конфронтира не само с ЕС, но и с ООН, поставила заплахата от климатичните промени в една редица с основните приоритети щато борбата с тероризма и глада. “Ще убеждавам, ще изнасям лекции. Не можеш да диктуваш собствените си възгледи някому”, каза Клаус в отговор на запитване как смята да използва председателството на Чехия. Той потвърди отново позицията на странат си да не подписва Лисабонския договор, който според него нарушава демократичните права и свободи. “Никога не съм чувал, че Лисабонският договор увеличава европейската демокрация. Това за мен е шокираща информация”, възрази президентът на опонент от залата. “Той предвижда огромна централизация на управлението и изместване на центъра на вземане на решения от отделните държави към Брюксел”, добави Клаус. Той напомни, че Чехия не е единственият опонент на разпространената в ЕС тенденция да бъде централизирана организацията, тъй като договорът бе отхвърлен в Ирландия, а Полша и Германия все още не са го утвърдили, като германският Конституционен съд проучва не нарушава ли той националната Конституция. /РИА “Новости”