Еврокомисията стартира обществено допитване
2 милиона студенти са имали въможността да да проведат част от обучението си или професионалния си стаж в друга европейска страна по програмата &ldquo;Еразъм&rdquo; от нейното стартиране през 1987 г. досега, съобщава TechNews.bg. По този повод 31 студенти (по 1 от всяка страна, участваща в &bdquo;Еразъм&ldquo;), бяха избрани като символични представители на 2-милионния студент и бяха почетни гости на конференция, която се провежда вчера и днес в Лунд, Швеция.<br /> <br /> <img hspace="3" height="133" border="1" align="left" width="200" vspace="3" alt="https://www.uea.ac.uk/polopoly_fs/1.5412!imageManager/be4976b4.jpg" src="https://www.uea.ac.uk/polopoly_fs/1.5412!imageManager/be4976b4.jpg" />На конференцията заинтересованите страни обсъждат бъдещето на програма &bdquo;Еразъм&ldquo; и разискват в по-широк аспект разкриването на възможности за пътуване и престой в чужбина с учебна цел за всички млади хора.<br /> <br /> Европейската комисия твърдо подкрепя виждането, че пътуването и престоят в чужбина с учебна цел трябва да бъдат по-скоро правило, отколкото изключение за младите европейци, - коментира новият комисар за образованието, обучението, културата и младежта Марош Шефчович. <br /> <br /> <img hspace="3" height="135" border="1" align="right" width="200" vspace="3" alt="https://www.tellusparis.com/images/photos_content/lifelong2.jpg" src="https://www.tellusparis.com/images/photos_content/lifelong2.jpg" />Историите на 31-те избрани студенти са представени в публикация към конференцията.Освен това на конференцията се представя и &ldquo;Зелена книга относно мобилността на младите хора&ldquo;, в която основен въпрос е как пътуването и престоят в чужбина с учебна цел да се превърнат по-скоро в правило, отколкото да останат изключение за всички млади хора в Европа. В тази връзка е открито обществено допитване (включително онлайн въпросник) до 15 декември 2009 г.<br /> <br /> Програма &bdquo;Еразъм&ldquo; стартира през 1987 г. и днес с нейна помощ над 180 000 студенти годишно пътуват в чужбина. Не толкова познат е фактът, че от 1997 г. насам над 200 000 преподаватели от висши учебни заведения също са участвали в програмата, като са преподавали в чужбина. Освен по линия на този обмен, институциите също така работят заедно в цяла Европа благодарение на проекти и мрежи, финансирани по &bdquo;Еразъм&ldquo;. /БЛИЦ<br /> <br />